Les ADF

Les ADF (agrupacions de defensa forestal) són associacions sense ànim de lucre que estan formades per propietaris forestals, ajuntaments dels municipis del seu àmbit, voluntaris i voluntàries. La seva finalitat és treballar en la prevenció i extinció d'incendis forestals.

Les agrupacions de defensa forestal es varen regular a partir de l'any 1986 com a conseqüència del programa 'Foc Verd' elaborat pel Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya. Ara bé, el seu origen cal cercar-lo en els antics grups d'extinció d'incendis i auxili immediat que es varen començar a formar a principis dels anys 60 a Catalunya.

Objectius i finalitats de les ADFs

A grans trets, les ADFs treballen en la prevenció i extinció d'incendis forestals.  Les activitats que desenvolupen són:

  • Vigilància d'incendis forestals.
  • Tasques de prevenció d'incendi forestal: creació i manteniment d'infraestructures per a la extinció d'incendis: xarxa de camins i punts d'aigua.
  • Realització de campanyes de sensibilització i divulgació sobre les accions de prevenció i lluita contra els incendis forestals.
  • En cas d'incendi forestal, primera intervenció i suport al cos de Bombers en la extinció.
  • Col·laboració activa en l'organització, el control i l'execució de mesures dictades o què es dictin per la Direcció General del Medi Natural en matèria de prevenció, o amb qualsevol altre organisme que tingui autoritat i competència en la lluita contra els incendis forestals.